شرکت هلمن در همین گرماژ کاغذ هلمن ترند را نیز عرضه می‌کند. محصولی که رنگ سفید، روشنایی بیشتر و پشت‌نمایی بسیار کمتری نسبت به سایر محصولات دارد.

کاربری: کتاب‌های کم صفحه و رنگی، چاپ دیجیتال
چاپ: افست رنگی، رول کلدست و هیت‌ست، دیجیتال

گرماژ (gr/m2) 80
رنگ سفید استخوانی
ضریب بالک (cm3/gr) 2
روشنایی 80%
پشت‌نمایی 2%
ضخامت (میکرون) 160 μm
ضخامت هر 100 برگ (میلیمتر) 16 mm
نوع عرضه به صورت سفارشی

بخش نظرات بسته است.